VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Tài Khoản Trên Trời

Tài Khoản Trên Trời

Phi-líp 4:14-19
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:7/24/2011; 2378 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/9/2019 23:18:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego.


SốKhách từMới xem
1, Italy18590.88 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Dân Ngoại Cũng Không Làm Vậy (Mục Sư Lâm Văn Minh)4
2Cách Sống Của Người Môn Đồ (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
3Xưng Danh Chúa (Mục Sư Lê Thanh Liêm)1
4Vâng Phục Chúa (Mục Sư Trần Thanh Dũng)1
5Nếp Sống Cơ Đốc (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.