VietChristian
VietChristian
nghe.app

Tài Khoản Trên Trời

Tài Khoản Trên Trời

Phi-líp 4:14-19
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:7/24/2011; 2462 xem 8 lưu
Xem lần cuối 0.44 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego.


SốKhách từMới xem
1, , US0.48 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Bất Biến (Mục Sư Nguyễn Sang)1
2Giá Trị Của Bạn Trước Mặt Chúa (Mục Sư Trần Thiện Đức)1
3Chuyển Nhiệm (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
4Một Vụ Kiện (Giáo Sư Trương Văn Thiên Tư)1
5Tự Ti, Tự Tôn (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.