VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Tạ Ơn Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh

Phi-líp 4:6-7
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 592 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 8:3:5
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US4623.14 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)12
2Hội Thánh Giữa Tâm Bão (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Chúa Tìm Kiếm Người Công Chính (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4Tính Chất Thiêng Liêng Của Đời Sống Con Người (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
5Những Chướng Ngại Trong Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.