VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Tạ Ơn Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh

Phi-líp 4:6-7
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 482 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.26 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.33 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phúc Trùng Lai (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
2Lời Cầu Nguyện Đầu Năm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Hiểu biết vấn đề nền móng (Mục Sư Chung Tử Bửu)1
4Lãnh Đạo Với Tinh Thần Hầu Việc (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1
5Mộng Ảo (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.