VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Tạ Ơn Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh

Phi-líp 4:6-7
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 443 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.82 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.86 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Muối Và Ánh Sáng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Tấm Lòng Cho Chúa (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
3Theo Chúa Dễ Hay Khó? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Những Khí Cụ Quyền Năng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Bị Người Ta Ghen Ghét (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.