VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Làm thế nào để gây dựng và giữ được linh lực (Phần 1)

Lu-ca 9:62
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/28/2011; 894 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/30/2019 12:42:35
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, France31910.85 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tạ Ơn Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
2Không Quên Ân Huệ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Học Biết Bản Tính Đức Chúa Trời - Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Niềm An Ủi Cho Một Ông Lão (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Những Con Số Biết Nói (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.