VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Nghe Lời Thánh Linh Phán

Nghe Lời Thánh Linh Phán

Khải-huyền 2:26; Khải-huyền 2:29
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/6/2011; 936 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/21/2019 15:22:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Khải-huyền 2, Khải-huyền 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Khải-huyền 2, Khải-huyền 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US8078.68 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Đem Chúng Ta Trở Lại (Mục Sư Phạm Đình Nhẫn)4
2Ép-pha-ta! Hãy Mở Ra! (Phần 2) (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
3Bây Giờ Tôi Đến (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
4Công Dân Thiên Chúa (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Chúa Thấy Nỗi Khổ Dân Ngài (Mục Sư Trần Hữu Thành)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.