VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Hầu Chúa Hay Hầu Tôi

Mác 10:32-45
Pastor Jason Bedell
C:11/13/2011; 551 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 8:14:34
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Memphis.


SốKhách từMới xem
1, France2053.57 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cuộc Sống Độc Thân (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)3
2Tấm Lòng Hầu Việc Chúa (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
3Chút Men Dậy Cả Đống Bột (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
4Đức Chúa Trời Muốn Bạn Thạnh Vượng (Mục Sư Ngô Đình Can)1
5Sự Hiệp Một Của Thánh Linh (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.