VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Hầu Chúa Hay Hầu Tôi

Mác 10:32-45
Pastor Jason Bedell
C:11/13/2011; 564 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.22 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Memphis.


SốKhách từMới xem
1, , US0.23 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thức Tỉnh (Mục Sư Lê Văn Thái)3
2Tôi Là Chiên Của Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Kẻ Mù Thì Sáng (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Con Cái Sự Sáng (Mục Sư Đặng Quy Thế)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.