VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Những Bài Học Từ Những Người Chăn Chiên

Lu-ca 2:15-20
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/4/2011; 1229 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 17:53:43
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Lễ Giáng Sinh, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Việt Nam GTA.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1809.44 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)46
2Để Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Được Sanh Lại Trong Thánh Linh Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Quan Án Công Bình (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Đời Sống Sung Mãn Thánh Linh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.