VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Những Bài Học Từ Những Người Chăn Chiên

Lu-ca 2:15-20
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/4/2011; 1209 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 13:12:38
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Lễ Giáng Sinh, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Việt Nam GTA.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US8134.74 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)11
2Sống Vui Thỏa Trong Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)5
3Tự Tin Trong Chúa Và Con Người Thật Của Mình (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Định Nghĩa Của Sự Tha Thứ (Phần 2) (Mục Sư Trương Trung Tín)2
5Chúng Ta Không Phải Là Những Cây Sậy Bị Gió Rung (Mục Sư Đỗ Đình Song)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.