VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Những Bài Học Từ Những Người Chăn Chiên

Lu-ca 2:15-20
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/4/2011; 1125 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 16:33:11
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Lễ Giáng Sinh, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Việt Nam GTA.


SốKhách từMới xem
1Mount Airy, NC, US8209.62 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)6
2Nỗi Lòng Của Người Hầu Việc (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Nối Kết Tình Thân Trong Hội Thánh (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
4Còn Chín Người Kia Ở Đâu? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Tình Bạn, Tình Yêu, Tình Dục (Mục Sư Hứa Trung Tín)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.