VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Tạ Ơn Chúa III

Cô-lô-se 1:3-4; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 495 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 20:5:28
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 1, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 1, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Ân Ðiển, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1La Canada Flintridge, CA, US460.29 phút
2Ashburn, VA, US466.39 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Dạy Người Trong Sự Công Bình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Ai Gây Nên Cảnh Đau Thương (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
3Chúa Chết Để Chúng Ta Được Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Di Sản Của Một Người Cha (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
5Nối Kết Với Đấng Christ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.