VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Tạ Ơn Chúa III

Cô-lô-se 1:3-4; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 336 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.54 giây
Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 1, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 1, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Liên Lạc Tác Giả, Vietnamese Grace Baptist Church, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.59 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bốn Giấc Mộng Và Ba Sự Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Chìa Khóa Của Mọi Phước Hạnh (Mục Sư Trần Quang Tuấn)5
3Ai Là Người Lân Cận Tôi? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Vô Tình? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Tìm Sự Thông Hiểu Để Kinh Nghiệm Sự Bứt Phá (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Liên Lạc