VietChristian
VietChristian
httl.org

Tiếp Đón Chúa Giáng Sinh

Tiếp Đón Chúa Giáng Sinh

Lu-ca 2:25-32
Pastor Thomas Stebbins
C:12/24/2011; 1816 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 10:43:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Vancouver, WA, US209.01 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Đi, Đừng Phạm Tội Nữa (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
2Tín Đồ Thật (I) (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Nhìn Sự Cuối Cùng Mà Cầu Nguyện (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
4Nước Cha Được Đến. Ý Cha Được Nên (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)1
5Đừng Trôi Giạt Khỏi Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.