VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Tiếp Đón Chúa Giáng Sinh

Tiếp Đón Chúa Giáng Sinh

Lu-ca 2:25-32
Pastor Thomas Stebbins
C:12/24/2011; 1931 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1.13 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Denver, CO, US1.22 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)38
2Lời Hứa Đã Được Thực Hiện (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
3Đấng Sống Trong Bạn (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
4Cứu Chúa Đã Đến (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Bắt Đầu Một Năm Mới (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.