VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Cảm Tạ Trong Sự Vui Mừng

1 Sa-mu-ên 1:12-20; Cô-lô-se 4:2; Phi-líp 4:4-7; Ê-phê-sô 5:18-20
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/20/2016; P: 11/22/2016; 456 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1.04 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Sa-mu-ên 1, Cô-lô-se 4, Phi-líp 4, Ê-phê-sô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 1, Cô-lô-se 4, Phi-líp 4, Ê-phê-sô 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1, , US1.08 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Niềm Tin Xác Thực (Mục Sư Trần Thiện Tri)3
2Chúa Sống Lại Rồi! (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Luật Pháp Và Ân Điển (Mục Sư Trương Trung Tín)2
5Tình Yêu Tuyệt Vời (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.