VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Hội Thánh Là Gì?

Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Cô-lô-se 1:18; Công-vụ các Sứ-đồ 20:28; Ma-thi-ơ 16:18; Hê-bơ-rơ 10:23-25
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/5/2012; 888 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/9/2019 11:16:11
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1, Cô-lô-se 1, Công-vụ các Sứ-đồ 20, Ma-thi-ơ 16, Hê-bơ-rơ 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1, Cô-lô-se 1, Công-vụ các Sứ-đồ 20, Ma-thi-ơ 16, Hê-bơ-rơ 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Hội Thánh Với Quyền Phép Đức Thánh Linh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US8558.43 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Hết Mình (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
2Dự Tiệc Với Chúa Giê-xu (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Lạc Đà Và Lỗ Kim (Mục Sư Trần Thiện Tri)1
4Biết Ơn Chúa Vì Được Tha Thứ (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
5Hãy Vui Mừng (Mục Sư Nguyễn Xuân Bình)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.