VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Đấng Cứu Chuộc

Đấng Cứu Chuộc

Khải-huyền 1:6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/6/2012; 1829 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 5:51:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Khải-huyền 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Khải-huyền 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US329.17 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)3
2Tứ Diện Phúc Âm: Chúa Jesus - Đấng Chữa Lành (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
3Nhà Mình, Nhà Chúa (Mục Sư Nguyễn Minh Hải)1
4Tin Mừng Thật (Mục Sư Trần Hữu Thành)1
5Phục Sinh: Một Khởi Đầu Mới (Mục Sư Lê Thiện Dũng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.