VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Xưng Tội Để Được Giảng Hòa

Xưng Tội Để Được Giảng Hòa

Thi-thiên 32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/25/2012; 2267 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/19/2019 13:27:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 32.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 32.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US2778.28 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Được Phước (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
2Ép-pha-ta! Hãy Mở Ra! (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Trọng Tâm Của Tất Cả (Pastor Terry Smith)2
4Hội Thánh Vui Mừng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Người Nữ Tài Đức (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.