VietChristian
VietChristian
nghe.app

Xưng Tội Để Được Giảng Hòa

Xưng Tội Để Được Giảng Hòa

Thi-thiên 32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/25/2012; 2355 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 20:7:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 32.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 32.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Elkhorn, NE, US1204.41 phút
2, , US1222.30 phút
3The Villages, FL, US1222.65 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đáp Ứng Với Sự Đau Khổ (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
2Cuộc Sống Độc Thân (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)2
3Từ Đời Này Qua Đời Kia (Pastor Steve Langley)2
4Than Khóc Và An Ủi (Mục Sư Lê Thiện Dũng)1
5Mọi Dân Được Phước Nhờ Con (Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.