VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Xưng Tội Để Được Giảng Hòa

Xưng Tội Để Được Giảng Hòa

Thi-thiên 32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/25/2012; 2269 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/22/2019 21:28:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 32.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 32.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US5189.84 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Hiện Diện và Sự Co Đơn (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
2Đức Chúa Jêsus Chiên Con Chịu Hy Sinh Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
3Kỷ Niệm Chúa Phục Sinh Và Cầu Nguyện Chữa Lành (Pastor Nasir Iqbal)1
4Biết Mình Hết Lòng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
5Người Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Phan Minh Tân)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.