VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Chân Dung Một Môn Đồ

Lu-ca 6:40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/29/2012; 463 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 11:43:54
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6.

Đào Tạo Môn Đồ Trong Gia Đình, Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1, Thailand8855.59 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)6
2Có Sức Dâng Cách Vui Lòng (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Đừng Ngạc Nhiên (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Điểm Mù (Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn)2
5Một Đời Sống Làm Vinh Hiển Danh Chúa (Pastor Doug Kellum)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.