VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Một Cái Ôm Chân Tình

Phi-líp 4:10-20
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/6/2012; 438 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/17/2019 2:45:41
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle.


SốKhách từMới xem
1, China3655.08 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đứng dậy mà bước đi (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
2Vốn Liếng Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Xáo Trộn Nhưng Phước Hạnh (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
4Ra Khỏi Ai-cập (Pastor Dale Sewall)1
5Đấng Chịu Xức Dầu (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.