VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Góc Cạnh Của Sự Tạ Ơn

Phi-líp 4:6-7
Mục Sư Mai Tấn David
C:11/27/2016; P: 12/3/2016; 526 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 5:7:42
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Ân Điển, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1, France1762.36 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)41
2Ăn Ở Xứng Đáng Với Chức Phận (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
3Mọi Sự Đến Từ Cha (Mục Sư Lê Thành Hiệp)1
4Kho Báu Trên Trời (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
5Ý Nghĩa Ngày Từ Mẫu (Mục Sư Lê Văn Thể)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.