VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Góc Cạnh Của Sự Tạ Ơn

Phi-líp 4:6-7
Mục Sư Mai Tấn David
C:11/27/2016; P: 12/3/2016; 405 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.07 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Ân Điển, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.11 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bị Người Ta Ghen Ghét (Mục Sư Lê Thanh Liêm)6
2Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Sự Lắng Nghe (Mục Sư Lê Phước Thuận)4
3Làm Vững Mạnh Linh Hồn (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
4Đấng Chăn Chiên Giám Mục Của Linh Hồn (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)3
5Đến Gần Ngôi Ơn Phước (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.