VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Góc Cạnh Của Sự Tạ Ơn

Phi-líp 4:6-7
Mục Sư Mai Tấn David
C:11/27/2016; P: 12/3/2016; 527 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.72 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Ân Điển, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.77 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)43
2Mười Ngày Đợi Mong (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
3Lời Tiên Tri về sự Thống Khổ,Chết và Chôn của Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
4Giăng 21:15-17 (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)1
5Góc Cạnh Của Sự Tạ Ơn (Mục Sư Mai Tấn David)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.