VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Để Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Để Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 1:12-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/6/2012; 1953 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 3:20:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1, France5137.29 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sao Còn Khóc? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Tin Và Sống (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Ý Chí Của Con Người - Món Quà Vĩ Đại Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Chúa Biết (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
5Biết Chúa Nhiều Hơn (Mục Sư Phạm Đình Nhẫn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.