VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Để Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Để Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 1:12-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/6/2012; 1839 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1.00 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.02 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lời Sống (Mục Sư Đỗ Đình Song)4
2Đừng Nói Xấu Nhau (Pastor Bill Egan)4
3Đầu Tư Vào Những Giá Trị Thật (Mục Sư Trần Thiện Đức)3
4Đáng Nên Thánh Và Tin Kính (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Nhìn Xem Sự Vinh Hiển Của Chúa (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.