VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Thánh Linh Vào Lòng

Giô-ên 2:28-29; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/27/2012; 718 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/6/2020 16:26:16
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giô-ên 2, Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giô-ên 2, Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US64.50 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)45
2Lời Hứa Đã Được Thực Hiện (Mục Sư Lê Phước Thuận)4
3Sự Tỉa Sửa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Khi Đức Thánh Linh Thăm Viếng (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)2
5Cứu Chúa Đã Đến (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.