VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Thánh Linh Vào Lòng

Giô-ên 2:28-29; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/27/2012; 677 xem 9 lưu
Xem lần cuối 0.33 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giô-ên 2, Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giô-ên 2, Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1, , US0.39 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Đẹp Lòng Đức Chúa Trời (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
2Ba Sự Nhịn Nhục (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
3Ân Sủng Hay Luật Pháp (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
4Bánh và Sự Sống (Mục Sư Nguyễn Hồng Chí)1
5Lời Hứa Ban Cho Kẻ Tin (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.