VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Autumn Photo

Thánh Linh Vào Lòng

Giô-ên 2:28-29; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/27/2012; 855 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/24/2021 5:14:38
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giô-ên 2, Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giô-ên 2, Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Website, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển, Lễ Ngũ Tuần.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.