VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Chúa Không Ở Đây Đâu, Ngài Đã Sống Lại Rồi

Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/7/2012; 824 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/20/2019 0:44:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Thiên Ân, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US6096.92 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bí Quyết Của Thượng Đế (Mục Sư Hồ Vũ)4
2Có Sự Gì Khó Quá Cho Ta Chăng? (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)3
3Ta Là Đấng Sống (Mục Sư Nguyễn Minh Hải)3
4Những Mối Quan Hệ Trong Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
5Mặc Lấy Quyền Năng (Mục Sư Đoàn Văn Minh)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.