VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Chúa Không Ở Đây Đâu, Ngài Đã Sống Lại Rồi

Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/7/2012; 806 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/21/2019 17:0:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Thiên Ân, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Seoul, Korea, Republic of1075.88 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Chịu Thống Khổ Vì Ai? (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
2Hỡi La xa rơ! Hãy Ra! (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Đừng Sợ! Linh Hồn Còn Trong Người (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
4Sự Thăng Thiên Của Chúa Giê-xu (Pastor John Altfeltis)2
5Đừng Bối Rối (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.