VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Bắt Chồn Trong Vườn Nho Trổ

Ê-phê-sô 5:22-33; Nhã-ca 2:15
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/17/2012; 493 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 18:41:3
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 5, Nhã-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 5, Nhã-ca 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle.


SốKhách từMới xem
1, France11775.79 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)39
2Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Bắt Đầu Của Sự Hoà Thuận (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Lời Cầu Xin Tốt Nhất (Mục Sư Bùi Quang Túc)1
5Chúa Nghe Tôi Nguyện Cầu (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.