VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Chúa Kêu Gọi Giảng Tin Lành

Ma-thi-ơ 28:16-20; Mác 16:15
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:7/15/2012; 689 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/8/2019 0:33:9
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28, Mác 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28, Mác 16.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam17333.01 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ân Điển - Có Công Bằng Chăng? (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)3
2Trong Lá Thư Tình (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
3Thắng Hơn Sự Cám Dỗ (Mục Sư Ngô Đình Can)1
4Ta Là Sự Sống Lại (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Người Biết Ơn (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.