VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Bổn Phận Của Trưởng Lão Trong Nhà Chúa

2 Ti-mô-thê 3:1-13; 1 Phi-e-rơ 5:1-4
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1301 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 22:26:33
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Ti-mô-thê 3, 1 Phi-e-rơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Ti-mô-thê 3, 1 Phi-e-rơ 5.


SốKhách từMới xem
1Changi, Singapore3782.36 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Biết Ơn Chúa (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
2Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Cao Điểm Mùa Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Cơ Đốc Nhân Trung Tín (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1
5Phước Thiêng Liêng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.