VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Winter Photo

Bổn Phận Của Trưởng Lão Trong Nhà Chúa

2 Ti-mô-thê 3:1-13; 1 Phi-e-rơ 5:1-4
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1361 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 18:18:39
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Ti-mô-thê 3, 1 Phi-e-rơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Ti-mô-thê 3, 1 Phi-e-rơ 5.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.