VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Nắm Quyền Cai Trị (Phần 1)

Ê-phê-sô 1:17-23; Thi-thiên 8&4-6; Rô-ma 5:17; Xa-cha-ri 4:6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/16/2012; 1049 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/25/2019 7:30:2
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 1, Thi-thiên 8, Rô-ma 5, Xa-cha-ri 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 1, Thi-thiên 8, Rô-ma 5, Xa-cha-ri 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Quyền Tể Trị Của Đấng Christ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US37147.83 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trọng Tài (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Trong Mọi Sự Chúa Là Đấng Tốt Lành (Phần 1) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Tạ Ơn Thiên Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Ánh Sao Hy Vọng (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Khốn Thay Cho Cư Dân Trên Đất (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.