VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Nắm Quyền Cai Trị (Phần 1)

Ê-phê-sô 1:17-23; Thi-thiên 8&4-6; Rô-ma 5:17; Xa-cha-ri 4:6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/16/2012; 1079 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/17/2020 20:55:44
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 1, Thi-thiên 8, Rô-ma 5, Xa-cha-ri 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 1, Thi-thiên 8, Rô-ma 5, Xa-cha-ri 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Quyền Tể Trị Của Đấng Christ.


SốKhách từMới xem
1, France13624.96 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)37
2Anh Em Hòa Thuận (Mục Sư Vũ Ngọc Văn)2
3Cách Sống Của Cơ Đốc Nhân (Mục Sư Trần Thiện Tri)2
4Quyền Năng Tẩy Sạch Của Huyết Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Tha Thứ Và Làm Hòa (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.