VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Sử Dụng Quyền Cai Trị Của Chúa Ban

Ê-phê-sô 1:17-23; Ê-phê-sô 2:6; Ê-phê-sô 3:20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/30/2012; 1347 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 19:41:22
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 1, Ê-phê-sô 2, Ê-phê-sô 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 1, Ê-phê-sô 2, Ê-phê-sô 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Quyền Tể Trị Của Đấng Christ.


SốKhách từMới xem
1, , US1174.75 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đào Nhiệm (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Lấy Gì Đền Đáp (Mục Sư Nguyễn Sang)2
3Đắc Thắng Hay Sống Sót (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
4Tăng Trưởng Trong Năm Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Nhìn Xa Thật Xa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.