VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Trước Ngày Giáng Sanh

Lu-ca 2:5-20
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:12/2/2012; 988 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 17:0:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Roubaix, France2472.28 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Giám Định Của Bạn Về Đấng Christ? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)4
2Điều Tạ Ơn Hơn Hết (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Binh Giáp Tự Vệ Thuộc Linh (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Đấng Christ Gọi Chúng Ta (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1
5Khích Lệ, Thái Độ và Xác Nhận (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.