VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Gặp Chúa Giáng Sinh

Lu-ca 2:15-20
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/9/2012; 1143 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/14/2021 20:29:53
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Việt Nam GTA.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.