VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Gặp Chúa Giáng Sinh

Lu-ca 2:15-20
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/9/2012; 980 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.13 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Việt Nam GTA.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.20 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tôi Tạ Ơn Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Dâng Chúa Lòng Biết Ơn (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)2
3Thân Lữ Khách (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Đời Sống Cảm Tạ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Sao Điều Dữ Xảy Đến Cho Người Lành (Pastor Michael Faber)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.