VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Gặp Chúa Giáng Sinh

Lu-ca 2:15-20
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/9/2012; 971 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.61 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Việt Nam GTA.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.66 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thần Trí Làm Con Nuôi (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
2Tiên Tri Và Thần Ba-anh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Đừng Để Người Khinh (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Kết Quả Cho Chúa (Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Thờ Phượng Ở Đất Cũng Như Ở Trên Trời (Mục Sư Trương Trung Tín)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.