VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Gặp Chúa Giáng Sinh

Lu-ca 2:15-20
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/9/2012; 984 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 0:36:42
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Việt Nam GTA.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam694.93 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Để Chúa Viết Chuyện Đời Bạn: Phục Vụ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
2Tình Thương - Năng Lực Của Thánh Linh Trong Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
3Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Sứ Vụ Tín Nhân 4 - Làm Bạn Hữu Để Tương Thông (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Tin Chúa Giê-xu Phước Thay (Mục Sư Trần Hữu Thành)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.