VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Sự Bình An Giáng Sinh Qua Sự Giải Hòa

Rô-ma 5:1; Rô-ma 12:18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/18/2016; P: 12/17/2016; 229 xem
Xem lần cuối 5/15/2018 18:14:15
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 5, Rô-ma 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 5, Rô-ma 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Nha Trang, Vietnam10305.23 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Xin Dò Xét Con (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)5
2Quyết Định Sinh Tử (Mục Sư Lê Văn Thái)3
3Thanh Tẩy Cho Sự Đổi Mới Cá Nhân (Mục Sư Dave Holden)2
4Từ Mù Đến Sáng (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Các Phước Hạnh Từ Thánh Linh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng