VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Sự Bình An Giáng Sinh Qua Sự Giải Hòa

Rô-ma 5:1; Rô-ma 12:18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/18/2016; P: 12/17/2016; 211 xem
Xem lần cuối 1/22/2018 20:32:52
Đọc  Nhắn Tin

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 5, Rô-ma 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 5, Rô-ma 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Lake Forest, CA, US818.07 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bốn Giấc Mộng Và Ba Sự Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)10
2Thử Thách Và Cám Dỗ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Chìa Khóa Của Mọi Phước Hạnh (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
4Vô Giá? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Khích Lệ, Thái Độ và Xác Nhận (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng