VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Hạ Mình Giáng Sinh

Lu-ca 2:1-7
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/18/2016; P: 12/19/2016; 356 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 17:53:28
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, Russian Federation8038.51 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)20
2Để Anh Chị Em Cũng Được Thông Công Với Chúng Tôi (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)4
3Niềm Vui Thờ Phượng (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
4Đánh Tan Sự Lo Lắng (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
5Tiểu Sử Đời Tôi (Mục Sư Lê Hồng Phúc)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.