VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Sẵn Sàng Đón Chúa

Lu-ca 2:25-40
Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa
C:12/18/2016; P: 12/22/2016; 581 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 0:33:54
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam575.81 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)4
2Người Giàu - Người Nghèo (Mục Sư Ngô Đình Can)2
3Hãy Để Chúa Viết Chuyện Đời Bạn: Phục Vụ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
4Thắt Chặt Niềm Tin (Mục Sư Lê Duy Tín)1
5Hai Quyền Lực (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.