VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Sẵn Sàng Đón Chúa

Lu-ca 2:25-40
Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa
C:12/18/2016; P: 12/22/2016; 639 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 1:59:44
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Website, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.