VietChristian
VietChristian
nghe.app
Summer Photo

Chúa Hài Đồng

Lu-ca 2:12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1656 xem 19 lưu
Xem lần cuối 6/24/2022 19:36:36
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Viên Ngọc Chín Màu (Trái Thánh Linh).

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.