VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Receive and Live the Truth (The Truth Shapes Our Spiritual Life)

Cô-lô-se 4:11-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/5/2013; 203 xem
Xem lần cuối 5/29/2020 2:58:47
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1, France3534.61 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)49
2Lợi ích của người được ở trong Đức Chúa Giêxu Christ (Mục Sư Chung Tử Bửu)1
3Giữa Cơn Bão Tố (Mục Sư Đặng Quy Thế)1
4Nền Tảng Của Cuộc Đời (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
5Đứng Trước Thử Thách (Mục Sư Bùi Quang Túc)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.