VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Đức Chúa Giê-xu Thăng Thiên

Đức Chúa Giê-xu Thăng Thiên

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:4/28/2013; 741 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 13:12:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Vietnamese Christian Church of Garden Grove, Lễ Thăng Thiên.


SốKhách từMới xem
1, France2353.89 phút
2Roubaix, France2353.97 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Được Đức Chúa Trời Ở Cùng (Mục Sư Phạm Đình Nhẫn)3
2Ánh Sáng Cho Nhân Loại (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Người Mới Trong Chúa (Mục Sư Nguyễn Anh Tài)2
4Hành Trình Về Bê-lem (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Ghi Nhớ Và Suy Niệm (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.