VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Kinh Nghiệm Lễ Ngũ Tuần

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-21; Giô-ên 2:28-29
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:5/19/2013; 615 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 19:5:19
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2, Giô-ên 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2, Giô-ên 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1, France19797.19 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)14
2Hội Thánh Giữa Tâm Bão (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Tính Chất Thiêng Liêng Của Đời Sống Con Người (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
4Chúa Tìm Kiếm Người Công Chính (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
5Những Chướng Ngại Trong Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.