VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Kinh Nghiệm Lễ Ngũ Tuần

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-21; Giô-ên 2:28-29
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:5/19/2013; 616 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.92 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2, Giô-ên 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2, Giô-ên 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.00 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)15
2Vững Vàng Giữa Bất An (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)4
3Nên Làm Gì Trong Hoàn Cảnh Hiện Tại? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
4Sự Tiếp Trợ Trong Cơn Khủng Hoảng (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
5ABC Khi Đối Phó Với Bịnh Dịch (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.