VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Tin Mừng Cho Muôn Dân

Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/25/2016; P: 12/29/2016; 999 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 6:37:15
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Olympia, WA, US9689.88 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Của Báu Trong Lòng Bạn Là Gì? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
2Chúa Giê-xu Có Xuống Âm Phủ Không? (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)2
4Hơi Thở Quyền Năng (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Trắng Thì Trắng Đen Thì Đen (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.