VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Tiến Bước Với Chúa

Lu-ca 2:16-20
Mục Sư Nguyễn Sang
C:12/25/2016; P: 1/2/2017; 380 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 9:25:45
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US985.94 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cứu Chúa Đã Đến (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Thờ Phượng Thật (Mục Sư Lê Văn Thái)1
3Đừng yêu thế gian (Mục Sư Chung Tử Bửu)1
4Sẳn Sàng (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
5Bản Tính Đức Chúa Trời - Ân Điển - 7 Quyền Năng Biến Đổi Đời Sống (3a) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.