VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Tiến Bước Với Chúa

Lu-ca 2:16-20
Mục Sư Nguyễn Sang
C:12/25/2016; P: 1/2/2017; 396 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 9:51:29
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Roubaix, France1309.29 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Vô Ích? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
2Sức Mạnh Của Tôi (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Thách Thức Mới (Mục Sư Lê Hồng Phúc)2
4Bước Đi Trong Thánh Linh (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Live In Harmony With One Another (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.