VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Xây Dựng Mối Liên Hệ Tốt Đẹp

Lu-ca 6:31
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:8/11/2013; 759 xem
Xem lần cuối 6.70 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6.

Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Việt Nam GTA.


SốKhách từMới xem
1, , US3.75 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)49
2Rồi Sẽ Được Chúa Cất Lên (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)5
3Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)4
4Hãy Nếm Những Phước Chúa Ban (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)4
5Thời Gian Biệt Thánh (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.