VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Biết Chúa Biết Mình

Lu-ca 22:31-38
Mục Sư Lê Duy Tín
C:3/3/2013; 328 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/22/2019 11:21:55
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-tít Escondido.


SốKhách từMới xem
1, France24264.02 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trọn Đời Biết Ơn Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)5
2Tận Hưởng Tự Do Trong Chúa (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Đừng Ngã Lòng, Hãy Tiến Bước (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Người Vừa Lòng Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Tiếp Tục Cuộc Đua Thuộc Linh (Mục Sư Nguyễn Văn Huệ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.