VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Biết Chúa Biết Mình

Lu-ca 22:31-38
Mục Sư Lê Duy Tín
C:3/3/2013; 329 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.47 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-tít Escondido.


SốKhách từMới xem
1, , US0.52 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nước Đức Chúa Trời Ở Trong Các Ngươi (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
2Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Tự Do Hay Nô Lệ? (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Cuối Cùng Sẽ Về Đâu? (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Chinh Phục Cho Được Tấm Lòng (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.