VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Summer Photo

Ra Đi Để Trở Lại

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/5/2013; 511 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/9/2019 16:19:4
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-tít Escondido, Lễ Thăng Thiên.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US12828.70 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cửa Của Chiên (Mục Sư Lê Văn Thái)1
2Rô-ma 11 (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)1
3Làm thế nào để gây dựng và giữ được linh lực (Phần 1) (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Đừng Sợ! (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
5Đi Theo Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.